Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet - registrovaní uživatelé registrovaní uživatelé zdarma
Přístup na Internet - neregistrovaní uživatelé 5 Kč za každých započatých 15 minut
Registrační poplatek
Dospělí 50 Kč
Důchodci 40 Kč
Děti a studenti 20 Kč
Tisk a kopírování
Kopírování A4 jednostranně 2 Kč
Kopírování A4 oboustranně 4 Kč
Tisk A4 jednostranně 2 Kč
Tisk A4 oboustranně 4 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  
Upomínací dopis  

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.